Bostadsproduktion i Hagastaden

Arbetsmoment:

Schaktning, spontning, pålning, VA arbeten och finplanering

Beställare:

Skanska

Projekttid:

Avslutades 2020

Kontraktsform:

Totalentreprenad

Objektsbeskrivning

År 2025 ska hela Hagastaden stå klar, med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. E4/E20 och Värtabanan har överdäckats för att ge plats åt en ny och levande stadsmiljö. Den nya delen av staden blir modern och dynamisk med plats för sammanlagt omkring 50 000 arbetsplatser och 6000 bostäder.

Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. De första boende flyttade in i det nya området 2017.

Hagastaden byggs för en blandning av bostäder, lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

Familjebostäder bygger 178 hyreslägenheter inklusive gruppbostad och förskolor utmed Norra Stationsgatan. En investering på 643 Mkr. Bäckströms har fått en totalentreprenad på samtliga markarbeten inför produktionen av bostäderna. Arbetet avser schakt-, spont-, pålning-, VA arbeten och finplanering.

Projektets stora utmaningar är logistiken med närliggande entreprenader samt den hårda trafiken på Norra Stationsgatan.

Gå tillbaka
Anläggning