Ledning

Ledningen för Bäckström Anläggning AB

Lars Stendius

VD

Oscar Holmgren

Inköpschef

070-8991787

Peter Schedin

Affärschef

Risto Oja

Affärschef

Janke Persson

Kalkylchef

Johan Lewander

CFO

Anläggning