Infrastruktur

Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom infrastruktur. Bäckström Anläggning är en mycket kompetent och robust leverantör med egen teknikavdelning och kraftfulla genomföranderesurser med bland annat betongkompetens och direkt access till maskinkapacitet. Vårt kunnande och våra välutbildade anläggare hanterar alla typer av projekt inom t.ex. broar, tillfartsvägar och rena vägbyggen. 

Norra Länken

Som del i norra Länken ingår projektering och uppförande av två rampbroar, i form av samverkansbroar i stål och betong, för väg E4/E20 som byggs över spårområdet vid Tomteboda. Bäckströms har här utfört: 

  • Trafikomläggningar med provisoriska vägar
  • Rivning av gamla avfarten till Essingen
  • Sprängningar
  • Omfattande schakt- samt markberedningsarbeten för bro- och vägfundament
  • VA- och mediaarbeten
  • Färdigställandet av gatumiljö och utsmyckning

Byggherre är Trafikverket och Stockholm stad.

Anläggning