Bagarbyvägen

Arbetsmoment:

Fjärrvärmearbeten

Beställare:

SEOM (Sollentuna Energi & Miljö)

Med anledning av den senaste tidens skriverier angående Bäckström Anläggnings entreprenad vid Bagarbyvägen i Sollentuna får vi lämna följande kommentar. Efter att SEOM under en längre tid, trots flertalet påminnelser, underlåtit att betala de fakturor som ställts ut av oss nödgades vi den 22 januari 2024 avbryta våra arbeten i entreprenaden. Beslutet att avbryta våra arbeten föregicks av en noggrann analys av situationen där vi, för att säkerställa att vi har rätt till ersättning enligt avtalet, lät de obetalda fakturorna granskas av extern part. SEOM vill i media få det att framstå som att de är SEOM som har tagit initiativet till att avsluta kontraktet i förtid, men det stämmer alltså inte. I de fall en entreprenör inte levererar enligt kontraktet är hävning av entreprenaden den åtgärd som en beställare har att ta till. SEOM har inte hävt entreprenaden. I stället har SEOM, som det också skriver på sin hemsida, avbeställt alla resterande arbeten med avsikt att slutföra dessa arbeten med annan entreprenör. Detta agerande är ytterst ovanligt och utgör ett kontraktsbrott. Vi på Bäckström Anläggning har vid flera tillfällen under hösten sökt en dialog med SEOM´s ledning för att reda ut våra olika synpunkter kring projektets ekonomi men har tyvärr blivit hänvisade till en skriftlig korrespondens.

 

Den uppkomna situationen med SEOM har vi aldrig tidigare varit med om och vi beklagar att detta tyvärr ytterst drabbar alla boende i Sollentuna. SEOM har så sent som 12 februari erbjudits att ta över alla trafikavstängningar vilket de tyvärr avvisat varför Bäckström Anläggning nu är tvungna att avetablera denna trafikavstängning. Den uppkomna situationen är en konsekvens av att SEOM inte följt avtalet och fortsatt inte uppfyller sina förpliktelser att betala för utförda arbeten.

 

Bäckström Anläggning har sedan över 10 år tillbaka varit aktiva inom fjärrvärme där vi idag har över 50% marknadsandel i Stockholmsregionen. Vi är ramavtalsleverantör till Stockholms största aktörer inom fjärrvärme sedan många år tillbaka med mycket gott renommé från våra beställare.

 

Gå tillbaka
Anläggning