Från projektering till färdigt väg och anläggningsarbete

Våra olika yrkesroller

Alla som jobbar här är specialister inom sitt område. Det är våra medarbetare som skapar Bäckströms. Vi är en blandning mellan det lilla företagets närhet till kund och marknad och det stora företagets kraftfulla resurser, struktur samt ordning och reda.

Men till sist är det våra kunder som avgör hur duktiga vi är. Det är av dem vi får vårt betyg. Det finns mycket kunskap inom företaget Och vi behöver ännu mer för vår fortsatta expansion och för att kunna vara med och bygga ett bättre Stockholm.  

Affärschef

Som affärschef har du det övergripande ansvaret för samtliga projekt inom ditt affärsområde. Detta innebär kundansvar och att du ansvarar för att produktionen genomförs effektivt, tekniskt och ekonomiskt samt i enlighet med företagets kvalitets- och miljöpolicy. Din uppgift är också att skapa rätt förutsättningar för att försörja din organisation med lönsamma projekt som ligger i linje med Bäckströms affärsstrategi. Du ska även ha ständigt koll på alla projektmöjligheter hos dina kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt. 

Platschef

Som platschef ska du planera, leda och ansvara för projekten, från erhållet projekt tillöverlämnandet mot kund. Detta innebär bland annat ansvar för ekonomiskt resultat, ansvar mot kund, svara för ändrings- och tilläggsarbeten, tillse att produktionen styrs enligt företagets verksamhetssystem. Det är viktigt att du har de egenskaper som krävs för att vara en bra ledare. Vi tror att du är ordningsam, bra på att se andras kompetenser och har en förmåga att delegera och sedan följa upp.

Projektingenjör

Våra projektingenjörer är en stödresurs för våra affärs- och platschefer. Du skall kunna medverka till att ta fram beslutsunderlag och till att produktionen genomför inom verksamhetsramar, regelverk, policy och ekonomiska kalkyler. Projektadministratören skall även vara väl insatt i projektet och kunna bistå platsorganisationen vid planering, förhandlingar, byggmöten och i ekonomiarbetet samt med anbuds- och produktionskalkyler och tidplaner.

Arbetsledare

Som arbetsledare har du ansvar för och ska kunna leda arbetsgruppen från erhållet projekt till överlämnandet mot kund. Du har även ansvar för att våra projekt och uppdrag genomförs enligt kundens förväntningar – tekniska utförande, lagar, avtal och personliga uppträdande samt föreskriven kvalitet / miljö /arbetsmiljö. Du skall även tillsammans med platschefen kunna medverka till att kostnaderna i projektet stämmer överens med kalkyler och anbud.   

Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör är du en stödresurs inom produktionsenheten. Du arbetar direkt mot produktion och skall vara behjälplig vid planering, förhandlingar, byggmöten och ekonomiarbeten.

Anläggningsarbetare

Som anläggningsarbetare utför du de praktiska arbetsmomenten ute i projekt inom något av våra arbetsområden; industri, distribution, infrastruktur och hus. Utbildning till väg- och anläggningsarbetare finns inom gymnasieskolans byggprogram ”Mark och anläggning” följt av lärlingstid hos ett företag.

Kalkylator

Som kalkylator är du delaktig i anbudsprocessen och beräknar pris på projekten, material och tidsåtgången. Du är samtidigt en ”nyckelspelare” i vårt arbete med att skapa lönsamhet och nöjda kunder. Som stöd och support i kalkyleringen har du assistenter, våra arbetschefer samt teknikavdelning. 

KMA-ansvarig 

Ditt ansvarsområde täcker in hela KMA-fältet. Du måste hela tiden driva dessa processer internt och i våra anläggningsprojekt samt utbilda och uppdatera ledning, tjänstemän och produktion. Detta område har högsta fokus i företaget och vi vill vara ledande i branschen. Ingenting får lämnas åt slumpen. Högsta säkerhet åt alla våra medarbetare och partners. Själva miljöfrågan är en avgörande faktor för oss som är verksamma inom mark- och anläggning.

Anläggning