RO-Gruppen

Beställare:

RO-Gruppen

Projekttid:

2023-2025

Projektet innebär att i samverkan med RO-gruppen och Sagax utföra markarbeten för en kontorsbyggnad i massivträ, produktionslokaler samt kafferosteri och ett höglager.

Projektet omfattar 16.000kvm och har ett genomgående hållbarhetsfokus och ska stå klart 2025

Objektets läge

På fastigheterna 18:19 och 18:1, mellan Gamla Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen, kommer Arvid Nordquists nya rosteri ligga när det är färdigbyggt.

Gå tillbaka
Anläggning