Vår story

Bakgrundshistoria

Bröderna Niclas och Joakim Bäckström köpte sin första anläggningsmaskin 1998, bara 23 och 19 år gamla.

En TakeJob-bandgrävare på 1,5 ton. Målet var att utmana marknaden som maskinetreprenörer. Bredd och specialistkunnande var viktiga konkurrensmedel. Man jobbade ofta med mindre maskiner som klarade komplicerade arbeten i trånga utrymmen.

Intervjun är från 2001 och maskinen på bilden är en TakeJob TCR50 banddumper med runtomsvängande flak, som då var en av tre på marknaden

Bäckströms Compani AB

I början spakade och servade Joakim och Niclas själva grävare och dumprar, men allt efter som verksamheten expanderade så rekryterade man förare, maskinister och servicetekniker. Rätt snabbt var det över 15 anställda och omsättningen steg kratigt för varje år.

Bröderna såg att marknaden fanns för utveckling och anläggningsföretaget PA Entreprenad förvärvades 2002. Därmed hade Bäckströms Compani nu även en anläggningsavdelning med Patrik Abelt i spetsen.

Helhetslösningen

2004 förvärvades ett transportföretag och det var den sista pusselbiten i att ha alla delar under samma tak. Nu var Bäckströms ett anläggningsföretag med en egen maskin och lastbilsförmedling!

Bäckström Stockholm och Bäckström Anläggning

För att bättre kunna utveckla båda marknaderna togs det taktiska beslutet att sära på verksamheterna 2007 där anläggningsavdelningen helt enkelt blev företaget Bäckström Anläggning AB och maskin & transport blev Bäckström Stockholm AB. 

Sedan dess har båda bolagen kraftigt expanderat och är nu stora självständiga aktörer inom deras respektive marknadssegment. Symbolen ”skopan” har vart med från början och är en stor del av Bäckströms varumärke. Hur den används och i vilken omfattning har alltid varierat men igenkänningsfaktorn runt om i landet och framförallt i Stockholm med omnejd är stor.

Ny strategi

2015 började Peter Andersson som Vd i Bäckström Anläggning. Peter jobbade för en starkare marknadsposition och ökat varumärkesfokus på anläggningsverksamheten. Under hans 3 år som Vd tog bolaget in flera viktiga kunder och stora projekt. Omsättningen ökad från 350 till drygt 500 Mkr. Med sin ledningsgrupp jobbade han fram och lanserade en ny strategi. Den byggde på att Bäckström Stockholm och Bäckström Anläggning marknadsförs under ett gemensamt varumärke. Från 2017 marknadsförs båda bolagen under varumärket BACKSTROMS, som även är vår gemensamma webdomän, www.backstroms.se.  I löpande text används namnet Bäckströms. 

En ny logotype lanserades och bolaget fick ett nytt designprogram och webb. Företagets nya mission – ”vi bygger ett bättre Stockholm” lanserades både internt och externt. Organisationen kund- och marknadsanpassades och ökade resurser lades på den interna och externa kommunikationen. 

Fokus på stabilitet och lönsamhet 

Under 2018 till 2021 var Anders Jakobsson VD. Med ett tydligt ledarskap och stort kunnande inom affärsmannaskap, försäljning och marknad fokuserade Anders på att optimera företagets resurser och på att få ut alla stöd- och supportfunktioner i projekten. Sedan 2022 är Anders styrelsens ordförande då Lars Stendius tog över som VD. Lars har över 20 års erfarenhet av branschen och kom till oss efter att ha varit VD på YIT.

Anläggning