Energi

Specialisten inom energi

Tillsammans med Stockholm Exergi och Stockholm Vatten som uppdragsgivare har vi utvecklat koncept och metoder inom energisektorn för komplicerade markarbeten kring media och värme. Bäckströms har genom åren byggt upp mycket hög kompetens och erfarenhet inom energisektorn och kan i och med detta tillföra mervärde genom kunnande och effektiva lösningar åt våra uppdragsgivare.

Biokraftvärmevärket KVV8

Under 2017 avslutades Stockholm Exergi tidigare Fortum Värme projekt KVV8 i Hjorthagen. Detta är en av Europas största anläggningar för produktion av förnybar energi.Våra arbeten omfattades bl.a. av anläggnings- och markarbeten. Men även rena bygg- och installationsarbeten i mycket krävande miljöer under mark. På grund av entreprenadens komplexitet och anpassning till maskin- och installationsarbeten, ställs höga krav på god planering och effektivt samarbete mellan beställare och sidoentreprenörer samt maskin- och processleverantörer.

Anläggning