Cisterninvallning Bristaverket

Beställare:

Fortum

Projekttid:

2016-2017

Cisterninvallning inom Bristaverkets område skulle byggas in och förses med klimatskärm för att säkra livslängden och arbetsmiljön.

Projektet inkluderade arbetsmoment så som Montage av stålstomme på befintlig invallning, betongarbeten, sandwichelement väggar inklusive beslag och infästningselement, tak skivor inklusive bärande takplåt, isolering och tätskiktsarbeten, takavvattning , fasadstegar, mark- och anläggningsarbeten samt tak säkerhet.

Utförandet skedde medan anläggningen fortfarande var i drift vilket krävde stor hänsyn till att alla ledningssystem och allt kablage runt om anläggningen skyddades under byggtiden.

Gå tillbaka
MCS