Pumphus

Beställare:

E:on

Projekttid:

2019-2020

Tillsammans med Bäckström Anläggning AB har vi på Mälardalen Construction Service uppfört en pumpstation för fjärrvärme. Stationen uppfördes på obebyggd skogs/ängsmark i Täby och rymmer ett större utrymme med pumpar, fjärrvärmerör samt ett mindre elrum.

Entreprenadsumma: 7MSEK

Gå tillbaka
MCS