Energi

MCS har stor erfarenhet av projekt inom energisektorn. Såväl deltagande i de allra största nybyggnadsprojekten som upprustning och ombyggnationer i befintliga anläggningar utförs regelbundet åt de större energibolagen.

Arbete i bergrum och tunnelmiljö står också på meritlistan liksom uppförande av pumpstationer och kammarrenoveringar på nätsidan.

Vi har en vana att samordna sido- eller underentreprenörer inom dessa projekt och har väl utvecklade samarbeten för att skapa rätt team för varje unikt projekt.

MCS