Tillfartsväg Pumpstation

Beställare:

Norrvatten

Projekttid:

2021 aug - okt

MCS har i en totalentreprenad projekterat och byggt en två kilometer lång tillfartsväg till en pumpstation i Stäket under väldig tidspress i en känslig miljö.  Arbetet har inkluderat geoteknisk undersökning, projektering av vägens utformning, röjning och beskärning av träd samt ett antal mindre arbeten med avledning av vatten och ledningsomläggningar.

Gå tillbaka
MCS