Fastigheter


I ett nära samarbete med ett antal fastighetsägare utför MCS bl.a. ombyggnationer, hyresgästanpassningar och tillbyggnader.

Med än känsla för service och säkerhet tar vi oss an såväl mindre som större projekt.

MCS har ramavtal med Fastighetsägarna Stockholm och kan därför utföra arbete åt mängder av kunder i regionen.

MCS