Stockholm Exergi satsar tillsammans med Bäckströms på effektivare nätunderhåll

Sedan årsskiftet har Stockholm Exergi tillsammans med Bäckströms, ett nytt upplägg som styr det akuta nätunderhållet. Vår arbetsledare, Joachim Anderson,förklarar att tidigare så fick vi uppdrag att akut schakta vid en läcka, men innan det var lagat och återställt fick vi packa ihop utrustningen för att reparera en annan akut läcka. Och sedan en till. Det var ett ineffektivt sätt att jobba på och resurserna utnyttjades inte optimalt samt trafikstörningarna blev längre än nödvändigt. 

Nu när vi fårin akuta underhållsjobb så gör vi först en prioritering och en planering tillsammans med Bäckströms. Vi vill kunna avsluta pågående jobb innan vi påbörjar nya, berättar Alexander Wendell, underhållsingenjör på Stockholm Exergi. Det nya arbetssättet har hittills sparat ungefär en halv miljon kronor per månad åt oss på Stockholm Exergi och dessutom blir upplevelsen för stockholmarna betydligt bättre.

Läs eller ladda ner hela artikln här nedan

Skrivet 2019-05-24
Gå tillbaka