Backstroms lägger grunden för Lidls tillväxt och Barkabystaden

I Barkabystaden händer det mycket. Bland annat ska Lidl Sverige etablera sitt huvudkontor och en Lidl-butik. Vi på Backstroms är tacksamma för att vi fått förtroendet från Lidl att genomföra dethär komplexa och utmanande grundläggnings-projektet. I arbetet ingår jordschakt,spont, pålning och betongarbeten för en 11.000m2 platta samt källarväggar. 

Utmaningen i projektet är att nå frammed tunga maskiner på det lösa underlaget. Arbetet försvåras också av att det utförsnågra meter under grundvattennivån vilket ger ett kontinuerligt vattenflöde –det krävs därmed noggrannhet för att inte sänka grundvattentrycket.

Barkabystadenkommer bli ett av Stockholmsregionens mest spännande lägen. Med färdigställandet av den nya tunnelbanan,Mälarbanan och Förbifart Stockholm skapas här ett nytt intressant läge förmänniskor, bostäder och kontor. Med andra ord är vi med och bygger ett bättreStockholm. 

Projektet är en utförandeentreprenad ochförväntas vara klart i mitten av augusti 2018.

Skrivet 2017-12-06
Gå tillbaka