Årsredovisning 2017

Vi håller vår långsiktiga planoch ser en fortsatt stark utveckling under 2017. Den strategi vi sjösatte 2015 har varit framgångsrik och har genererat både ökade marknadsandelar som förbättrad lönsamhet och högre förtroende från våra viktigaste kunder och partners. Under året har vi även genomfört ett stort utvecklingsarbete kring vårt varumärke samt tillfört tekniskt kompetens till vår projektorganisation. Rörelsemarginalen har ökat väsentligt under senaste året liksom soliditeten. Ett aktivt marknadsarbete ger en stark orderstock vid verksamhetsårets slut.

”Företaget står sig därför väl rustat för fortsatt tillväxt även under kommande år. Vi kommer att hålla vår långsiktiga plan och fortsätta med att bygga ett bättre Stockholm”, säger Peter Anderson som bolagets vd.

Ladda ner vår årsredovisning för att läsa mer. 

Skrivet 2017-12-13
Gå tillbaka