Vi är med och bygger en helt unik återvinningsanläggning

Byggtiden beräknas till omkring två år och vi på Bäckströms är mycket väl rustade både kompetens- och erfarenhetsmässigt för att driva produktionsledningen i byggprojektet, berättar Risto Oja, Arbetschef.

Flygaskan, som bildas vid avfallsförbränning när rökgaserna renas, är ett farligt avfall med mycket höga halter av miljögifter. I dag skickar svenska kommuner omkring 150 000 ton flygaska om året till Norge, där den läggs i ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Det innebär att flera värdefulla ämnena i askan går till spillo. Med Ash2Salt, ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan tre salter i askan i stället tas tillvara och säljas på råvarumarknaden inom växtnäring, kemiindustrin och som vägsalt.

Bäckströms platschef, Tomas Andersson, ser den stora utmaningen i projektet att tillsammans med Sweco som byggledare skapa struktur och optimal samverkan mellan projektets alla entreprenörer. Därför har vi lagt stort fokus på informationsflödet. Vi har också stärkt upp projektgruppen med en projektkoordinator, Matteus Len, som bland annat kopplat projektets tidsplan online med BIM, vilket väsentligen har förenklat och effektiviserat projektets löpande styrning, samverkan och uppföljning, berättar Tomas.

Skrivet 2021-03-18
Gå tillbaka