Stockholm växer

Stockholm växer så det knakar och Backstroms är med och bidrar 

En av Stockholms mest expansiva stadsdelar är HammarbySjöstad som snart kommer ha 11 000 bostäder och 25 000 invånare. På Virkesvägeni södra delen av Hammarby Sjöstad kommer Ikano Bostadsproduktion att bygga 123 nya bostadsrätter. Innan nyproduktionen kan påbörjas måste marken saneras från tidigare industriverksamhet. Det är här Backstroms kommer in i bilden med vår långa erfarenhet och beprövade metoder.

Vi utför sanering och renar grundvattnet i marken samt efterbehandlar förorenad mark. Marken kommeratt bli användbar för både bostäder och människor. Grundvattnet kommer att bli nästintill drickbart när vi är klara. Det är så här vi bygger ett bättre Stockholm,säger Mir Khansari, som är arbetschef på Backstroms.

Projektet är en utförandeentreprenad och förväntas vara klarti slutet av januari 2018.

Skrivet 2017-11-29
Gå tillbaka