Branschen gör inte nog mot trakasserier

Byggindustrin NYHET / 1 MARS / Av: JOHANNA ÅFREDS

Diskrimineringsombudsmannen(DO) har undersökt 180 företag inom bygg- och anläggning. Endast 13 företagfick godkänt.

En tillsyn pågår just nu av riktlinjer och rutineravseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i bygg- ochanläggningsbranschen. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som kontrolleraralla företag i branschen med över hundra anställda, vilket betyder cirka 180företag.

– Företagen har ombetts att skicka information somvisar vilka riktlinjer och rutiner de har. Alla har svarat, säger CarolineMitt, utredare på DO.

– En anledning till att så många har brister kan varaatt lagstiftningen är ny sedan 1 januari 2017. DO hade inför granskningenkännedom om att det fanns ett behov av ökad kunskap för arbetsgivare. Igranskningen har DO också sett att arbetet mot diskriminering blandas ihop medde krav som finns enligt arbetsmiljölagen, säger Caroline Mitt.

Rutiner ska vara påplats

Kontrollen handlar om att det i rutinerna ochriktlinjerna tydligt ska framgå att arbetsgivaren arbetar för att trakasserier,sexuella trakasserier och repressalier inte får förekomma. Allra vanligast harvarit att de granskade har saknat rutiner gällande hanteringen av repressalier.

Godkända företag

 • Skanska Sverige
 • Caverion Sverige
 • Bäckström Anläggning
 • Gunnar Karlsen Sverige
 • Schindlers Hiss
 • Nordic Railway Construction Sverige
 • Interoc Akustik
 • GK rör
 • Sydställningar i Sölvesborg
 • MTA Bygg & Anläggning i Halmstad  
 • Gärahovs Bygg
 • Kraftringens service
 • Dipart Entreprenad
Skrivet 2019-04-01
Gå tillbaka