Styrelsen

Styrelsen i Bäckström Stockholm består av ordförande, Anders Jakobsson samt Åse,  Niclas och Joakim Bäckström som även tillhör ägargruppen. 

Joakim och Niclas är aktivt verksamma inom Bäckströmgruppen som affärsutvecklare.

Stockholm