Anläggning

Stockholmshusen i Farsta Strand

Skanska anlitar Bäckströms med att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter iFarsta Strand åt Familjebostäder. Det blir Skanskas första...

Stockholm Exergi satsar tillsammans med Bäckströms på effektivare nätunderhåll

Sedan årsskiftet har Stockholm Exergi tillsammans med Bäckströms, ett nytt upplägg som styr det akuta nätunderhållet. Vår arbetsledare, Joachim...

Branschen gör inte nog mot trakasserier

En tillsyn pågår just nu av riktlinjer och rutineravseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i bygg- ochanläggningsbranschen. Det är...