Backstroms och Sverige bygger nytt

Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt med Stockholm Stad, Solna Stad, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och är medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som är en av EU:s strukturfonder.

Syftet är att genom fonder och projekt arbeta med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Byggbranschen är i stort behov av kompetent arbetskraft och därför är vi glada att få visa upp hur vi arbetar. Det är här Backstroms kommer in – vi är glada och stolta över att få vara med och arbeta för förbättrad integration och ökad sysselsättning och samtidigt kunna finna våra framtida medarbetare.

Skrivet 2018-03-06
Gå tillbaka