Forntid möter framtid

Trafiklandstingsrådet i Stockholm Kristoffer Tamson, Kommunalstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand i Vallentuna och Ragna Forslund som representerar Trafikförvaltningen och SL fick det ärofyllda uppdraget att ta det första spadtaget.

I Molnby, som ligger i Vallentuna kommun är vi delaktiga i uppdraget att bygga ut roslagsbanan för att öka den framtida kapaciteten. I december 2016 beräknades det upp till 50 000 påstigande/dygn.

Resorna ska bli stabilare, bekvämare och punktligare samt tätare trafik.
För att uppnå dessa mål bygger de om och byter ut 22 km enkelspår till dubbelspår och rustar upp stationer, förbättrar tillgängligheten, säkerheten, bullerskydd och renoverar de befintliga vagnarna. De investerar även i 22 stycken nya fordon samt att bygga en depå för dessa och här kommer vi Bäckström Anläggning in i bilden.

Depån ska användas för drift och underhåll samt vara en uppställningshall för de nya fordonen och är en förutsättning för att hela uppdraget ska slutföras.

Uppställningshallen är på 8 000 kvm och det kommer även en verkstadshall på 4 000 kvm samt kontorsbyggnad och ett anslutande spår Norrut. Depåområdet omfattar 15 hektar mark.

För oss innebär entreprenaden kanalisationer, bergschakt och krossning av 100 000 m3 råberg. Utföra förstärkningslager för järnväg och väg, överlast för spårharpor, bankning för uppställningshall, grovschakt och säkerställande av losshållningsnivåer för grundläggning av byggnaderna.

Under 2015 och 2016 har de utförts arkeologiska undersökningar med forntida fynd och detta arbete fortsätter under 2017.

Hela projektet är budgeterat till 9,6 miljarder kronor och depån till 1 miljard kronor som beräknas vara klar 2019 och 2020 klar för driftsättning.

Skrivet 2017-05-29
Gå tillbaka