Vi stödjer Bris

Bris möter barn direkt, i olika former av stödgrupper. Barn som varit med om svåra saker får stöd och hjälp med att gå vidare i livet. Bris håller hög tillgänglighet och håller öppet varje dag, sju dagar per vecka, året runt. Alla kuratorer arbetar på schemalagd tid utöver kontorstid, det vill säga kvällar, helger och storhelger. Arbetet med att stötta barn i kris sker mellan klockan 08.30 och 22.00 varje dag.

Backstroms är stolta över att få vara med att stötta Bris i deras viktiga arbete och är nu med och hjälper dem för tredje året i rad med 10 000 kronor.

Skrivet 2017-12-18
Gå tillbaka