Skanska och Bäckströms bygger fler Stockholmshus i Farsta åt Familjebostäder

– Stockholm behöver fler bostäder, nu får Farsta ett tillskott på ytterligare 125 hyresrätter i ett fint läge mellan Farsta tunnelbana och Farsta Strands pendeltågsstation. Nu ser vi till att den här platsen blir mer trygg och attraktiv, säger Dennis Wedin.

Familjebostäder bygger tillsammans med Skanska och Bäckströms 87 lägenheter i kvarteret Väddö vid Sunneplan och 38 hyresrätter i kvarteret Järflotta vid Kilsgatan. Projektet en sammanslagning av två projekt inom samma detaljplan, men med separata bygglov. Husen beräknas vara klara för inflyttning 2022.

Bäckströms genomför samtliga markarbeten upp till underkant av plattan samt ledningsarbeten för att förbereda platsen för de nya husen samt återställning och finplanering. Platschef är Kristofer Boman.

Vid Sunneplan har en gammal centrumbyggnad rivits och ledningar har flyttats av Bäckströms. De nya husen vid Sunneplan kommer att få en levande bottenvåning med lokaler i bottenplan längs ena sidan av gatan. 

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. 

Skrivet 2021-01-21
Gå tillbaka