Team Backstroms

Joakim Bäckström

Styrelseledamot

Niclas Bäckström

Styrelsens ordförande

Åse Bäckström

Styrelseledamot

Patric Abelt

Styrelseledamot

Jan Bergling

Koncern CFO

Hanna Bäckström