Ställverksbyggnad Värtaverket

Beställare:

Stockholm Exergi

Projekttid:

2021-2022

I samband med att Stockholm Exergi behöver säkra sin elproduktion behövde en teknikbyggnad kopplad till kraftvärmeverk 1 byggas. Byggnadens 820m2 är uppdelade på fyra våningar inklusive källarplan för installation av kylanläggningar. Projektet innefattade arbetsmoment såsom Mark- och anläggningsarbeten, grundläggning, platsgjutna konstruktioner, stålstomme, keramiklädda sandwichpaneler samt trappor och har bedrivits inom Värtaverkets skyddsobjektsklassade område.

Gå tillbaka
MCS