• 20 års kunnande om anläggningsprojekt och maskiner Det hela började med att bröderna Bäckström köpte in en TakeJob dumper 1997 på 1,5 ton. Snart är vi över 200 anställda och säljer mark- och anläggningsprojekt samt maskinförsörjning och transporter för en miljard.