• Från projektering till färdig väg och anläggningsarbete

Referensprojekt och kunder

Backstroms har sedan 2007 genomfört 100-tals projekt tillsammans med uppdragsgivare som Fortum, Nynas, Stockholm Vatten, Swedavia, Ikano och Trafikverket. Nedan följer ett urval av genomförda och pågående projekt.

 

Ramavtal, Fortum Värme

Projektstart: 2010

Beräknat slutdatum: 2022

Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Entreprenadform: Ramavtal

Ramavtal för nyläggning och reparation av distributionsnät för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Entreprenaden innefattar anläggningsarbeten och kabelförläggning samt vissa betongarbeten, håltagning, snickeriarbeten och återtagning i sam- band med inomhusdragningar, grundmurs- och väggenomföringar. 

 


Brista kraftvärmeverk

 

Projektstart: 2010

Slutdatum: 2014

Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Grundläggning och infrastruktur i samband med bygget av Fortums nya avfallsförbränningsanläggning Block B2 i Märsta, Sigtuna Kommun. Arbetet innefattade bland annat skogsröjning, mark- och schaktarbeten, bergsprängning, bergförstärkning, fjärrvärme, VA och vägar.  

 


Citybanan anslutning Stockholm Södra

 

Projektstart: 2009

Slutdatum: 2016

Beställare: Implenia

Entreprenadform: Generalentreprenad

I arbetet med att bygga en betongtunnel genom Fatbursparken in mot Stockholm Södra på Södermalm har Bäckström Anläggning AB genomfört VA, undervattensschakt, markarbete, sprängning, trafikavspärrning och finplanering. 

 


KVV8 Fortum Värme

 

Projektstart: 2014

Slutdatum: 2017

Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Arbeten med infrastruktur för Sveriges största biokraftvärmeverk vid Värtan, Stockholm. Projektet innefattar VA, kanalisations, betong samt finplanering.  

 


Ulriksdalsskolan, Solna

 

Projektstart: 2012

Slutdatum: 2014

Beställare: PEAB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Utförande av grundarbeten, sprängning, pålning, markförstärkningsarbeten, marksanering, kalkförstärkningsarbeten samt alla VA-arbeten till den nya skolfastigheten.

Bäckström Anläggning AB genomförde även finplanering för skolgården som bland annat rymmer en konstgräsplan, en multisporthall, och en mängd olika lekställningar. 

 


Ramavtal, Gasnätet Stockholm AB 

Projektstart: 2010

Beställare: Gasnätet Stockholm AB

Entreprenadform: Ramavtal

Entreprenaden innefattar anläggningsarbeten och kabelförläggning samt vissa betongarbeten, håltagning, snickeriarbeten och återtagning i samband med inomhusdragningar, grundmurs- och väggenomförningar.

Entreprenaden innefattar även reparationsarbeten med jourberedskap vid läckor i gasnätet.