• bara el från vattenkraft på våra arbetsplatser
  • nollvision för olyckor
  • säkerheten kommer alltid först