• säkerheten kommer alltid först
  • nollvision för olyckor