• Vi bygger ett bättre Stockholm... och stöttar Bris i vinter
  • vår erfarenhet är din tryggehet
  • 20 år i branchen ger resultat

Vi fortsätter jobba när du sover

Tisdag 28 februari 2017

Denna entreprenad omfattar schakt-, fyllnings- och asfalteringsarbeten för ny taxibana B, inklusive kanalisation för banljus.

Samtliga arbeten kommer att bedrivas nattetid. 

Projektet kräver mycket resurser, ett högt tempo, stor precision och lagarbete i en komplicerad miljö. Eftersom flygplasten alltid ska vara i drift för Stockholms affärsliv på morgonen. 

Byggherre är Swedavia och produktionstiden är Maj 2017 till September 2017.

Ac Mattias Karlsson
Pc Daniel Andersson