• vår erfarenhet är din trygghet
  • Vi bygger ett bättre Stockholm
  • 20 år i branschen ger resultat

Stockholmshusen i Farsta Strand

Fredag 27 december 2019

Skanska anlitar Bäckströms med att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter iFarsta Strand åt Familjebostäder. Det blir Skanskas första uppdrag inom ramen för de så kalladeStockholmshusen. Kontraktet är värt drygt 150 miljoner kronor.

Stockholmshusen är ensatsning från Stockholms Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen i staden medsyfte att i hög takt skapa många nya hyresrätter. Tillsammans med byggföretagentas ett helhetsgrepp på byggprocessen för att korta ledtider och skapa brabostäder på så kort tid som möjligt. Det rör sig om hållbara bostäder och hussom ritas för att passa väl in i stadsmiljön. Genom att byggbolagen involverastidigt i processen skapas möjligheter till kortare byggtid och lägre kostnader.

De fyra husen i FarstaStrand blir sex våningar höga och byggs i nära anslutning tillkollektivtrafiken. De projekteras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnadär ett svenskt certifieringssystem som är utvecklat för framför allt bostäderoch lokaler, med krav inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnadadministreras av Sweden Green Building Council (SGBC).

Ett första spadtag fördet nya bygget togs i dag och ska husen stå klara för inflyttning år 2021.