• Vi bygger ett bättre Stockholm
  • Vi har all kompetens och alla resurser för hela ditt mark- och anläggningsprojekt
  • Vi på Backstroms ser alla utmaningar som möjligheter

Nytt Projekt

Fredag 19 maj 2017

Vi har fått förtroendet att renovera och byta ut befintliga VA-ledningar och fjärrvärmeledningar inom Etapp 3 Livgardet i Kungsängen. Projektet kräver en noggrann planering av b.la alla inpasserande på grund av den höga säkerheten på området.

Byggherre är Fortifikationsverket.

Generalentreprenaden omfattar schakt, bergssprängning, spont, nya spill och vattenledningar samt ny läggning av fjärrvärmerör och återställningsarbeten.

Produktionstiden är maj 2017 till juni 2018.

AC –Kristofer Boman
PC – Jarmo Junttila