• Vi bygger ett bättre Stockholm
  • Vår erfarenhet är din trygghet
  • 20 år i branchen ger resultat men din erfarenhet behövs alltid

Nya årsredovisning är klar

Tisdag 26 mars 2019

Ökade marknadsandelar och mer teknikkrävande projekt 

Omsättningen i Bäckström Anläggning har gått från 350 miljoner till nästan 700 på fyra år. Vi har succesivt stärkt vår marknadsposition, vårt varumärke och vårt goda rykte. Detta syns även tydligt i vår projektportfölj där vi hela tiden gått mot större beställare och mer teknikkrävande projekt. 

Vår konkurrenskraft bygger på att vi kan utveckla, projektera och genomföra komplicerade och resurskrävande väg- och anläggningsprojekt samt att vi har möjlighet till direkt access till kraftfulla maskinresurser från vårt fristående systerbolag, Bäckström Stockholm.

Kunderna uppskattar vårt breda kunnande inom energi, infrastruktur, fastigheter och industri samt vår djupa teknikkunskap inom ett antal specialistområden. Läs mer om detta i vår senaste årsredovisning.

Filer