• Vi bygger ett bättre Stockholm
  • Vi har all kompetens och alla resurser för hela ditt mark- och anläggningsprojekt
  • Vi på Backstroms ser alla utmaningar som möjligheter

Molnbydepån

Torsdag 6 april 2017

Depån kommer att bestå av två huvudbyggnader, en uppställningshall samt en verkstads- och administrationsbyggnad som beräknas vara klart år 2020.

Entreprenaden omfattar kanalisationer, bergschakt och krossning av 100 000 m3 råberg. Vi kommer utföra förstärkningslager för järnväg och väg, överlast för spårharpor, bankning för uppställningshall, grovschakt och säkerställande av losshållningsnivåer för grundläggning av byggnaderna. 

Byggherre är AB Stockholms Lokaltrafik.

Byggstart 2017-04-01 till 2018-01-31.

AC – Johan Ågren
PC – Kalle Delin